وبلاگ رسمي گروه اموزشی رسالت

گروه آموزشی رسالت برگزارکننده جلسات آموزشی به صورت خصوصی و گروهی در استان اصفهان

اعلام برنامه ها


باسلام خدمت اولیای محترم
گروه آموزشی رسالت درنظرداردباکادری تخصصی ،مباحث تربیتی و تحصیلی زیر رابرای علاقه مندان دراین پایگاه اینترنتی ارائه  نماید،ازشماعزیزان خواهشمندیم باماهمراه باشیدوماراازنظرات ارزشمند خود بهره مندنمایید.


 
مباحث تربیتی:
* مشکلات تربیتی فرزندان(کودکان،نوجوانان وجوانان)
دستورالعمل های کلی تربیت
هماهنگی وثبات درتربیت و...
* پیشگیری ودرمان دروغگویی درفرزندان
* پیشگیری ودرمان دزدی درفرزندان
علل وانواع دزدی
* درمان کم رویی وگوشه گیری
حیابلی،کم رویی خیر
* روش های تقویت وپرورش اعتمادبه نفس
عواملی که اعتمادبه نفس راافزایش ویاکاهش می دهد
* مسایل جنسی کودک ،جوان ونوجوان
راههای جلوگیری ازانحرافات جنسی و...
* درمان مکیدن انگشت وناخن جویدن
*  بی اشتهایی فرزندان وراههای درمان آن
*  ترس وراههای مبارزه باآن
علل وانواع ترس وراههای مبارزه باترس
*  ناسازگاری فرزندان وراههای برخوردباآن
*  حسادت ولجاجت درفرزندان وراههای درمان آن
و...
 
مشکلات تحصیلی:
* دستورالعمل والدین برای پیشرفت تحصیلی فرزندان
* اهم دانستنی هادررابطه باتحصیل دانش آموز
* راههای عملی برای علاقه مندکردن دانش آموزبه درس خواندن
* علل ضعیف شدن درتحصیل وراههای برطرف کردن آن
* گزینش رشته یتحصیلی ،استعدادیاعلاقه ،کدام یک؟
* بادانش آموزتنبل چکارکنیم؟
* معلم سرخانه بلی یاخیر؟
*  آموزش های مهم ولی فراموش شده
*  فنون مطالعه وروش های یادگیری
و...
 یابفرمابه سرایم ،یابفرما به سرآیم           هدفم وصل توباشدچه توآیی ،چه من آیم

+ نوشته شده در  ساعت 0:31  توسط گروه اموزشی رسالت  |